четвъртък, 15 септември 2011 г.

ТяИзваяно голо тяло, дълга червена коса, покриваща гърдите, обувки, подчертаващи глезена и томове книги... Масивно кресло с мека бежова тапицерия в безкрайна старинна библиотека, осветена от процеждаща се синкаво-бяла светлина; тя е седнала небрежно и чете ... чете книгите на Живота.
Очите и са само екрани, на които се прожектират вечните сценарии на душата... детайли, абстракции, синтези и разпади.
Реалността в безпределните й прочити...