петък, 18 юни 2010 г.

Сапфир

Събра изгарящите страсти в безоблачната вселена на спомените - отминали прозрачни мигове, останали някъде там в друг свят, който няма нищо общо с тази или онази реалност. Нищо общо, освен сърцето й – единственото основание да съществуват.

Този свят се населяваше от мъжа, който можеше да види бялата извивка на тила й, точно зад ухото, мъжа, който можеше да напише приказка върху изваяния й гръб, мъжа, който можеше да й подари книга, мъжа, който можеше да преброди руските степи, мъжа, който прощаваше всичко, мъжа, който коленичеше, за да събуе обувките й, мъжа, който не я виждаше когато тя стоеше точно пред него и най-вече, мъжа, който се изгубваше в погледа й, прегърнал илюзията за вечност.

Така събрани, спомените се побираха в малкия сапфир на лявата й ръка и проблясваха едва забележимо докато тя шофираше колата си, купуваше плодове, пишеше или се срещаше с приятели из кафенетата.
Истинската сила на сапфирените преживявания обаче се захранваше единствено от нейната енергия, която тялото и насочваше в миналото или в бъдещето, където се случваха.

Понякога си мислеше, че повече няма да и се случат спомените, че е достигнала предела на даровете и сега не и остава друго освен да изследва отново филигранните ръбове на колекцията от изгарящи спомени. Чувстваше се тъжно удовлетворена от монохронността на битието и примирено се готвеше да запише прозата на новия ден, когато сапфира започваше да дава знак с меко сияние, че предстои нов спомен.

Понякога спомените се сливаха с реалността и даже си сменяха местата – безкрайни мигове на щастлива забрава. Друг път й се струваше, че сътворението всъщност е концентрация от безценни спомени в различни точки на намерението. И това донесе покой на душата й, покой, който можеше да изгори разбирането на законите.

Върна се към творческата нишка на моделиране на времето и спокойно се приготви да тъче своята вселена от изгарящи мигове за дните, които и оставаха да го направи.

Какво щеше да остане след нея ли?

Великолепна колекция на опита, проблясваща сапфирено на пръста на лявата ръка на дъщерята на нейната дъщеря.